Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for aprilie 2009

tu said 1 day ago:

Referitor la comentariu dvs.despre comunism şi capitalismul de stat comunist ar fi multe de spus dar mă opresc doar la urătoarea remarcă:burghezia comunistă era mult inferioră ca avuţie burghezie capitaliste de unde se pare cu certitudine a plecat ideea înlocuiri sistemului comunist cu cel capitalist mult mai avatajos burgheiei comuniste după cum se vede.Aşa că Ceauşescu ca mare burghez comunist pare mic copil pe lîngă ce au mulţi burghezi capitalişti foşti comunişti cu EXCEPŢIA dvs.care aţi fi avut de alfel tot dreptul să vă înfruptaţi din avuţia *capitalismului de stat comunist*.Cu bunăvoinţa dvs.vă întreb care au fost considerentele de care aţi făcut uz şi aţi trecut la* înfrînarea poftelor*ca să folosesc un termen religios şi cum se face că nu aţi reuşit să temperaţi pe ceilalţi tov.de partid în temerara goană de însuşire a AVUŢIEI NAŢIONALE mă scuzaţi avuţiei *capitalismului de stat*.Vorbesc în calitate de actual coleg de parid şi fost tov.din celălalt partid în care se vorbea ceva dacă bine am înţăles despre AVUŢIA NAŢIONALĂ(bun al întregului popor).Este adevărat că la despărţirea de comunism(o copie infidelă a sistemului matern şi aplicare pariarhală)sa împărţit frăţeşte ceea ce de fapt noi şi părinţi noştri împreună agonisisem. Numai că noi tov.proletari neam ales cu hîrtiile(acţiuniile)iar tov.BURGHEZI şi acoliţi lor cu miliardele din care postură sfiidează orice măsură a bunului simţ avînd conştiinţa şi cunoştiinţa provenienţei avuţiilor pe care le deţin.Avînd în vedere faptul că sunteţi pt.mine încă un RAŢIONALIST d-le Preşedinte cu permisiunea dvs.vă fac cunoscut faptul că îmi sunteţi dator să-mi răspundeţi la o întrbare la care am avut onoarea să-mi răspundeţi doar parţial:în perioada guvernări CDR-iste aduceaţi la cunoştiinţa NAŢIIEI inechităţile. nedreptăţile sociale săvîrşite de respectiva guvernare.În acest context cu prilejul zilei NAŢONALE la ALBA IULIA am avut ocazia să vă rog să mă dumiriţi, cum se face că o GUVERNARE care se vrea LAICĂ(RAŢIONALISTĂ )se ghidează după ideologia patriarhală creştină care presupne tocmai acceptarea stări de inechitate nedreptate socială de care d-vs tocmai aminteaţi şi în atare SITUAŢIE CUM SE POATE AJNGE LA MULT VISATA ARMONIE SOCIALĂ , fiind în fapt o crasă contradicţie logică între RELIGIE ca sistem patriarhal şi DREPTATE SOCIALĂ ce ţine de APUSUL SISTEM MATERN.Răspunsul dvs.a fost şi noi cercetăm şi analizăm aspectul acestorPROBLEME FUNDAMENTALE A SOCIETĂŢI…numai că cinevă din aturaju dvs.va solicitat în ceva problemă urgentă bănuiesc de altă NATURĂ şi eu am rămas pe dinafară cu NEDUMERIREA MEA .SINCERA MEA RUGĂMINTE ESTE SĂ AVEŢI BUNĂVOINŢA SĂ MĂ LĂMURIŢI CUM SE POTE AJUNGE LA DREPTATE SOCIALĂ PRIN TOLERAREA NEDREPTĂŞI ŞI LA DISCIPLINĂ PRIN TOLERAREA INDISCIPLINEI ?mie îmi patinează ambreiajul scuzaţi temenul sunt şofer de *profesie* şi aş dori să devin profesionist în studierea şi rezolvarea problemelor fundamentale a societăţi cum spuneţi dvs.În speranţa că veţi binevoi să-mi faceţi de cunoscut opinia dvs.CU STIMĂ DAVID. PS.La o recentă şediinţă a organizaţiiei noastre am propus schimbarea denumiri partidului din PSD deoarece e cam uzat pt.VREMURILE NOSTRE în PDS altfel spus PARTIDUL DREPTĂŢI SOCIALE adică art.1din constituţie NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE DREPTATE art2 DREPTATEA SE INSTITUIE PRIN LEGE(OBLIGATORIE)art 3.ORICINE PROPUNE O REGULĂ NORMĂ DE COMVIEŢUIRE SOCIALĂ PT A DEVENI LEGE (OBLIGATORIE)MAI ÎNTÎI VA TREBUI APLICATĂ PE PILEA PERSONEI CE A PROPUSO,DACĂ REFUZĂ APLICAREA RESPECTIVEI NORME VA FI SOCOTITĂ O BLASFEMIE LA ADRESA DREPTĂŢI SOCIALE NU VA FI APLICATĂ ŞI PERSOANA ÎN CAUZĂ ASPRU PEDEPSITĂ.art4 SE DESFIINŢEAZĂ TERMENUL DE PROPIETATE (deoarece durata de propietate e scurtă tatorită limitări vieţi în trup a individului)şi se foloseşte termenul de FOLOSINŢĂ VEŞNICĂ A BOGĂŢIILOR NATURI CU CONDIŢIIA RESPECTĂRI DREPTĂŢI SOCIALE ŞI MORALE A VIEŢII.Din contextul ROMÂNIA NOUL CENTRU SPIRITUAL AL OMENIRI o inspiraţie din IMNUL NAŢIONAL de care nu prea ştiu vreo naţie să aibă parte. Am solicitat un răspuns din partea colegilor ce ne reprezintă adică patronatelor ca fiind din partea sindicatelor, altfel spus a membrilor de bază a PARTIDULUI FĂRĂ DE CARE DEALTFEL PARTIDUL NOSTRU ca dealtfel şi celelalte nu ar fiinţa(ce ciudăţenie sindicatele votează una veselie patronatele şi aşteaptă legislaţie de la ei care să le reprezinte intersele adică dreptul la o viaţă demnă)HA.HA.HA …ce să fie?cruntă prostie!s-au o stare de HIPNOZĂ în masă de care sunt sigur religia ştie ceva. După cum e lesne de înţăles NU am primit răspuns, vă rog deci tot pe dvs.să mi daţi un răspuns aş dori binenţăles unul LOGIC(să repecte priincipiile acestei NOBILE ŞTIINŢE) CU STIMĂ DAVID

Reclame

Read Full Post »