Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Politica şi religia’ Category

Am citit undeva o inepţie despre Creaţie şi Evoluţie,aşa că am hotărît să-mi expun şi eu părerea despre aceste inepţii în speranţa că cineva va dorii la rîndul său  să’şi expună vreo”părere” pro sau contra.

Creaţie sau Evoluţie este o întrebare ridicolă pt.raţionaliştii autentici,sau o gravă ofensă adusă ADEVĂRULUI din ADEVĂR se înţelege şi nu adevărului din minciună.A crea de exemplu un ceas este credibil,mecanisme  create, ansamblate rezultă ceasul pus în mişcare de un lucru creat.În ce măsură poate       ” evolua”ceasul singur fără intervenţia „creatorului”!?,este o întrebare pe care şi’o pun proştii şi inculţii religioşi ,pt.un raţonalist este clar că ceasul creat nu poate evolua singur,se înţelege într-o mai bună funcţionare,fără intervenţia „creatului” creator de ceas.
I storia „mama înţelepciuni” şi ştiinţa  au  demonstrat  nulitatea variantei patriarhale a „creării” vieţii,aşa că nu’şi au rostul prea multe „demonstraţii”.O analiză LOGICĂ a celor două mari sisteme care au guvernat şi guvernează omenirea,MATRIARHATUL şi patriarhatul,demonstrează că; potrivit spiritului Matern la originea Vieţii este VIAŢA, MAMA,iar potrivit sfîntului duh la originea vieţii este creatorul tată,care nu poate naşte, dar poate crea o mincinuă direct prporţională cu cît se descrie de mare,pe care robii săi o cred,asta binenţeles fiind problema lor. Este de notorietate faptul că odată cu accederea la putere a patriarhatului se consemnează „creerea vieţii”,deci fără a lua în calcul şi varianta reală a VIEŢII, Matriarhatul şi compararea Logică a celor două variante, aşa după cum am spus este o crîncenă prostie sau o impertinenţă fără margini. Findcă tot am amintit de impertineţă,este de atribuit aceasta „masculului zeu creator”căruia i sa treminat „pămîntul” pe cînd să o creeze pe EVA(viaţă),aşa că a creat-o din coasta masculului adam(om), ca datorită acestui fapt să’i fie supusă.Actualitatea.realitatea demonstrează că omul mascul este fructul(cu sămînţa în el) a vieţii(EVA) şi nicidecum  viceversa sau aberaţiile masculului tată referitoare la crere .Este evident că „ştiinţa” nu prostia vor demasca minciunile prosteşti ale m.zeu.valabile pt.cei din vechime,oarecum reduşi intelectual şi pt.cei aflaţi încă în stare de hipnoză în masă,nu punem la socoteală marea „turmă”care nu are nici o şansă să înţeleagă singură marea minciună.

Reclame

Read Full Post »

Politica religioasă patriarhală prevede explicit reguli sociale care nu au nimic comun cu Demnitatea şi Dreptatea vieţii sociale.Această situaţie nu este doar actuală,ISTORIA consemnează această stare de NEDREPTATE  SOCIALĂ apărută odată cu accederea la  putere a „Zeului mascul”(tatăl),  fost regent în sistemul (guvernarea) MATERNĂ. Ticălosul impertinent nemulţumit de starea sa,oricum nemeritată,de regent a dorit să devină el, Rege, stăpînul. Pt. aş atinge scopul a „propovăduit” oamenilor IERTAREA păcatelor(faptelor antisociale şi imorale) declarînduse :bun şi milostiv cu cei nemulţumitori şi răi,aceasta în detrimentul oamenilor cinstiţi şi corecţi.

Deci exploatarea omului de către om a început odată cu accederea la putere a sistemului Patriarhal şi se va termina odată cu revenirea la putere a sistemului Matriarhal în care DREPTATEA SOCIALĂ  era instituită prin LEGE  şi Armonia socială era la ea acasă.

Concluzionînd deci reiese că, „politica socială laică” pusă în aplicare de reprezenntanţii RELIGIOŞI  PATRIARHALI, este copie fidelă a sistemului de „exploatare a omului de către om”,numai că este o exploatare   DEMOCRATICĂ(modernă), în care cetăţeni singuri şi de bună voie îşi aleg din rîndul „sfinţilor exploatatori,ajunşi proprietari ai avuţiei naţonale”, persoana şi persoanele care urmează săi  GUVERNEZE  potrivit cu VOIA(idologia) „masculului zeu”, ajuns domnul zeu, s-au mai pe înţelesul TURMEI d-zeu,   prin” vot democratic” şi care va continua să GUVERNEZE atîta timp cît va fi VOTAT „el” şi idologia lui,pusă în aplicare de personajele „politice” religioase care aşa după cum scrie la carte(biblie) ideplinesc voinţa ticălosului tată patriarhal.

În „referirile” mele anterioare am făcut de cunoscut opiniei publice,cît şi conducerii „patriarhal creştie” PSD. faptul că este imposibil să ieşim din acest sistem „patriarhal creştin”, votînd  reprzentanţii acestui  sistem NEDREPT,TICĂLOS şi MINCINOS  peste măsură.

Am propus deci o reală schimbare de mentalitate „legislativă” în care am propus următoarele elemente principale a unei constituţii(legi fundamentale);art.1 Nimeni nu este mai presus de DREPTATE. art2.DREPTATEA se institie prin LEGE.art.3 Oricine poate propune „reguli,norme sociale” cu condiţia  aplicări PREVENTIVE a respectivelor reguli,norme pe „pielea”  celui ce a propus.art.4 APLICAREA acestor „considerente” va DOVEDI dacă DREPTATEA este RELATIVĂ s-au NU.

Din partea PSD.am primit un răspuns indirect prin „glasul” lui Geoană creştinul,care în situaţia accederi în funcţia de PREŞEDINTE a „turmei creştine” majoritare,va propune modificarea IMNULUI NAŢIONAL datorită „mesajului” anticreştin al acestuia,care cere imperios, „identificarea şi pedepsirea”  barbarilor tirani,care asupresc şi năpăstuiesc naţia,existînd şi posibilitatea reală, în cazul „decodificării” IMNULUI, ca  clasa politică şi ciobanii păstori ai turmei proletare „adormite” să rămînă fără „obiectul munci” lor,”turma proletară” bună de „muls”  într’u bunăstarea şi fericirea lor.  „Considerentele” mele în „lumea blogerilor” au fost citite dar nu comentate,bănuiesc din cauza persistenţei „stări de hipnoză în masă” care nu’i lasă „încă” să priceapă desluşitul mesaj al IMNULUI NAŢIONAL.

 

 

 

 

Read Full Post »