Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Politică şi Politica religioasă’

Politica religioasă patriarhală prevede explicit reguli sociale care nu au nimic comun cu Demnitatea şi Dreptatea vieţii sociale.Această situaţie nu este doar actuală,ISTORIA consemnează această stare de NEDREPTATE  SOCIALĂ apărută odată cu accederea la  putere a „Zeului mascul”(tatăl),  fost regent în sistemul (guvernarea) MATERNĂ. Ticălosul impertinent nemulţumit de starea sa,oricum nemeritată,de regent a dorit să devină el, Rege, stăpînul. Pt. aş atinge scopul a „propovăduit” oamenilor IERTAREA păcatelor(faptelor antisociale şi imorale) declarînduse :bun şi milostiv cu cei nemulţumitori şi răi,aceasta în detrimentul oamenilor cinstiţi şi corecţi.

Deci exploatarea omului de către om a început odată cu accederea la putere a sistemului Patriarhal şi se va termina odată cu revenirea la putere a sistemului Matriarhal în care DREPTATEA SOCIALĂ  era instituită prin LEGE  şi Armonia socială era la ea acasă.

Concluzionînd deci reiese că, „politica socială laică” pusă în aplicare de reprezenntanţii RELIGIOŞI  PATRIARHALI, este copie fidelă a sistemului de „exploatare a omului de către om”,numai că este o exploatare   DEMOCRATICĂ(modernă), în care cetăţeni singuri şi de bună voie îşi aleg din rîndul „sfinţilor exploatatori,ajunşi proprietari ai avuţiei naţonale”, persoana şi persoanele care urmează săi  GUVERNEZE  potrivit cu VOIA(idologia) „masculului zeu”, ajuns domnul zeu, s-au mai pe înţelesul TURMEI d-zeu,   prin” vot democratic” şi care va continua să GUVERNEZE atîta timp cît va fi VOTAT „el” şi idologia lui,pusă în aplicare de personajele „politice” religioase care aşa după cum scrie la carte(biblie) ideplinesc voinţa ticălosului tată patriarhal.

În „referirile” mele anterioare am făcut de cunoscut opiniei publice,cît şi conducerii „patriarhal creştie” PSD. faptul că este imposibil să ieşim din acest sistem „patriarhal creştin”, votînd  reprzentanţii acestui  sistem NEDREPT,TICĂLOS şi MINCINOS  peste măsură.

Am propus deci o reală schimbare de mentalitate „legislativă” în care am propus următoarele elemente principale a unei constituţii(legi fundamentale);art.1 Nimeni nu este mai presus de DREPTATE. art2.DREPTATEA se institie prin LEGE.art.3 Oricine poate propune „reguli,norme sociale” cu condiţia  aplicări PREVENTIVE a respectivelor reguli,norme pe „pielea”  celui ce a propus.art.4 APLICAREA acestor „considerente” va DOVEDI dacă DREPTATEA este RELATIVĂ s-au NU.

Din partea PSD.am primit un răspuns indirect prin „glasul” lui Geoană creştinul,care în situaţia accederi în funcţia de PREŞEDINTE a „turmei creştine” majoritare,va propune modificarea IMNULUI NAŢIONAL datorită „mesajului” anticreştin al acestuia,care cere imperios, „identificarea şi pedepsirea”  barbarilor tirani,care asupresc şi năpăstuiesc naţia,existînd şi posibilitatea reală, în cazul „decodificării” IMNULUI, ca  clasa politică şi ciobanii păstori ai turmei proletare „adormite” să rămînă fără „obiectul munci” lor,”turma proletară” bună de „muls”  într’u bunăstarea şi fericirea lor.  „Considerentele” mele în „lumea blogerilor” au fost citite dar nu comentate,bănuiesc din cauza persistenţei „stări de hipnoză în masă” care nu’i lasă „încă” să priceapă desluşitul mesaj al IMNULUI NAŢIONAL.

 

 

 

 

Reclame

Read Full Post »