Feeds:
Articole
Comentarii

CC

De peste un an de zile (cam târzior, ce-i drept) mi-am făcut un obicei din a urmări pe cât de periodic pot emisiunea lui Cătălin Ștefănescu de pe TVR– ”Garantat 100%”. Auzisem destul de vag despre ea, dat fiind faptul că la promovare culturală stăm cum stăm, iar în cercul colegilor doar foarte puțini o aminteau. Totuși emisiunea nu le era străină unor profesori, lucru benefic pentru mine și toți cei interesați de ea, firește.

Vezi articolul original 417 cuvinte mai mult

Reclame

Am citit undeva o inepţie despre Creaţie şi Evoluţie,aşa că am hotărît să-mi expun şi eu părerea despre aceste inepţii în speranţa că cineva va dorii la rîndul său  să’şi expună vreo”părere” pro sau contra.

Creaţie sau Evoluţie este o întrebare ridicolă pt.raţionaliştii autentici,sau o gravă ofensă adusă ADEVĂRULUI din ADEVĂR se înţelege şi nu adevărului din minciună.A crea de exemplu un ceas este credibil,mecanisme  create, ansamblate rezultă ceasul pus în mişcare de un lucru creat.În ce măsură poate       ” evolua”ceasul singur fără intervenţia „creatorului”!?,este o întrebare pe care şi’o pun proştii şi inculţii religioşi ,pt.un raţonalist este clar că ceasul creat nu poate evolua singur,se înţelege într-o mai bună funcţionare,fără intervenţia „creatului” creator de ceas.
I storia „mama înţelepciuni” şi ştiinţa  au  demonstrat  nulitatea variantei patriarhale a „creării” vieţii,aşa că nu’şi au rostul prea multe „demonstraţii”.O analiză LOGICĂ a celor două mari sisteme care au guvernat şi guvernează omenirea,MATRIARHATUL şi patriarhatul,demonstrează că; potrivit spiritului Matern la originea Vieţii este VIAŢA, MAMA,iar potrivit sfîntului duh la originea vieţii este creatorul tată,care nu poate naşte, dar poate crea o mincinuă direct prporţională cu cît se descrie de mare,pe care robii săi o cred,asta binenţeles fiind problema lor. Este de notorietate faptul că odată cu accederea la putere a patriarhatului se consemnează „creerea vieţii”,deci fără a lua în calcul şi varianta reală a VIEŢII, Matriarhatul şi compararea Logică a celor două variante, aşa după cum am spus este o crîncenă prostie sau o impertinenţă fără margini. Findcă tot am amintit de impertineţă,este de atribuit aceasta „masculului zeu creator”căruia i sa treminat „pămîntul” pe cînd să o creeze pe EVA(viaţă),aşa că a creat-o din coasta masculului adam(om), ca datorită acestui fapt să’i fie supusă.Actualitatea.realitatea demonstrează că omul mascul este fructul(cu sămînţa în el) a vieţii(EVA) şi nicidecum  viceversa sau aberaţiile masculului tată referitoare la crere .Este evident că „ştiinţa” nu prostia vor demasca minciunile prosteşti ale m.zeu.valabile pt.cei din vechime,oarecum reduşi intelectual şi pt.cei aflaţi încă în stare de hipnoză în masă,nu punem la socoteală marea „turmă”care nu are nici o şansă să înţeleagă singură marea minciună.

Politica religioasă patriarhală prevede explicit reguli sociale care nu au nimic comun cu Demnitatea şi Dreptatea vieţii sociale.Această situaţie nu este doar actuală,ISTORIA consemnează această stare de NEDREPTATE  SOCIALĂ apărută odată cu accederea la  putere a „Zeului mascul”(tatăl),  fost regent în sistemul (guvernarea) MATERNĂ. Ticălosul impertinent nemulţumit de starea sa,oricum nemeritată,de regent a dorit să devină el, Rege, stăpînul. Pt. aş atinge scopul a „propovăduit” oamenilor IERTAREA păcatelor(faptelor antisociale şi imorale) declarînduse :bun şi milostiv cu cei nemulţumitori şi răi,aceasta în detrimentul oamenilor cinstiţi şi corecţi.

Deci exploatarea omului de către om a început odată cu accederea la putere a sistemului Patriarhal şi se va termina odată cu revenirea la putere a sistemului Matriarhal în care DREPTATEA SOCIALĂ  era instituită prin LEGE  şi Armonia socială era la ea acasă.

Concluzionînd deci reiese că, „politica socială laică” pusă în aplicare de reprezenntanţii RELIGIOŞI  PATRIARHALI, este copie fidelă a sistemului de „exploatare a omului de către om”,numai că este o exploatare   DEMOCRATICĂ(modernă), în care cetăţeni singuri şi de bună voie îşi aleg din rîndul „sfinţilor exploatatori,ajunşi proprietari ai avuţiei naţonale”, persoana şi persoanele care urmează săi  GUVERNEZE  potrivit cu VOIA(idologia) „masculului zeu”, ajuns domnul zeu, s-au mai pe înţelesul TURMEI d-zeu,   prin” vot democratic” şi care va continua să GUVERNEZE atîta timp cît va fi VOTAT „el” şi idologia lui,pusă în aplicare de personajele „politice” religioase care aşa după cum scrie la carte(biblie) ideplinesc voinţa ticălosului tată patriarhal.

În „referirile” mele anterioare am făcut de cunoscut opiniei publice,cît şi conducerii „patriarhal creştie” PSD. faptul că este imposibil să ieşim din acest sistem „patriarhal creştin”, votînd  reprzentanţii acestui  sistem NEDREPT,TICĂLOS şi MINCINOS  peste măsură.

Am propus deci o reală schimbare de mentalitate „legislativă” în care am propus următoarele elemente principale a unei constituţii(legi fundamentale);art.1 Nimeni nu este mai presus de DREPTATE. art2.DREPTATEA se institie prin LEGE.art.3 Oricine poate propune „reguli,norme sociale” cu condiţia  aplicări PREVENTIVE a respectivelor reguli,norme pe „pielea”  celui ce a propus.art.4 APLICAREA acestor „considerente” va DOVEDI dacă DREPTATEA este RELATIVĂ s-au NU.

Din partea PSD.am primit un răspuns indirect prin „glasul” lui Geoană creştinul,care în situaţia accederi în funcţia de PREŞEDINTE a „turmei creştine” majoritare,va propune modificarea IMNULUI NAŢIONAL datorită „mesajului” anticreştin al acestuia,care cere imperios, „identificarea şi pedepsirea”  barbarilor tirani,care asupresc şi năpăstuiesc naţia,existînd şi posibilitatea reală, în cazul „decodificării” IMNULUI, ca  clasa politică şi ciobanii păstori ai turmei proletare „adormite” să rămînă fără „obiectul munci” lor,”turma proletară” bună de „muls”  într’u bunăstarea şi fericirea lor.  „Considerentele” mele în „lumea blogerilor” au fost citite dar nu comentate,bănuiesc din cauza persistenţei „stări de hipnoză în masă” care nu’i lasă „încă” să priceapă desluşitul mesaj al IMNULUI NAŢIONAL.

 

 

 

 

Legea acest termen dubios,VALABIL pt. proşti,se referă la OBLIGATIVITATEA REGULILOR SOCIALE şi nu la forma,conţinutul lor,NU spune despre „ele „că, sunt Strîmbe s-au DREPTE, se referă pur şi simplu la „obligativitatea”    LOR. DREPTATEA  estea aceea care defineşte forma, conţinutul REGULILOR.FIINŢA  UMANĂ are  capacitatea  de a deosebi LEGEA de DREPTATE,deci se constată o gravă impertinenţă a LEGI care sa substituit DREPTĂŢII.ACEASTĂ IMPERTINENŢĂ se constată odată cu accederea la putere a sist.PATRIARHAL IMORAL şi OPRESIV, care de la începutul „guvernării” pînă la ora actuală chinuie moral,fizic şi material fiinţa umană.

A FLATĂ ÎNTRO STARE DE HIPNOZĂ ÎN MASĂ,UMANITATEA SE VA PUTEA TREZI” SINGURĂ” LA CRUNTA REALITATE!?.

tu said 1 day ago:

Referitor la comentariu dvs.despre comunism şi capitalismul de stat comunist ar fi multe de spus dar mă opresc doar la urătoarea remarcă:burghezia comunistă era mult inferioră ca avuţie burghezie capitaliste de unde se pare cu certitudine a plecat ideea înlocuiri sistemului comunist cu cel capitalist mult mai avatajos burgheiei comuniste după cum se vede.Aşa că Ceauşescu ca mare burghez comunist pare mic copil pe lîngă ce au mulţi burghezi capitalişti foşti comunişti cu EXCEPŢIA dvs.care aţi fi avut de alfel tot dreptul să vă înfruptaţi din avuţia *capitalismului de stat comunist*.Cu bunăvoinţa dvs.vă întreb care au fost considerentele de care aţi făcut uz şi aţi trecut la* înfrînarea poftelor*ca să folosesc un termen religios şi cum se face că nu aţi reuşit să temperaţi pe ceilalţi tov.de partid în temerara goană de însuşire a AVUŢIEI NAŢIONALE mă scuzaţi avuţiei *capitalismului de stat*.Vorbesc în calitate de actual coleg de parid şi fost tov.din celălalt partid în care se vorbea ceva dacă bine am înţăles despre AVUŢIA NAŢIONALĂ(bun al întregului popor).Este adevărat că la despărţirea de comunism(o copie infidelă a sistemului matern şi aplicare pariarhală)sa împărţit frăţeşte ceea ce de fapt noi şi părinţi noştri împreună agonisisem. Numai că noi tov.proletari neam ales cu hîrtiile(acţiuniile)iar tov.BURGHEZI şi acoliţi lor cu miliardele din care postură sfiidează orice măsură a bunului simţ avînd conştiinţa şi cunoştiinţa provenienţei avuţiilor pe care le deţin.Avînd în vedere faptul că sunteţi pt.mine încă un RAŢIONALIST d-le Preşedinte cu permisiunea dvs.vă fac cunoscut faptul că îmi sunteţi dator să-mi răspundeţi la o întrbare la care am avut onoarea să-mi răspundeţi doar parţial:în perioada guvernări CDR-iste aduceaţi la cunoştiinţa NAŢIIEI inechităţile. nedreptăţile sociale săvîrşite de respectiva guvernare.În acest context cu prilejul zilei NAŢONALE la ALBA IULIA am avut ocazia să vă rog să mă dumiriţi, cum se face că o GUVERNARE care se vrea LAICĂ(RAŢIONALISTĂ )se ghidează după ideologia patriarhală creştină care presupne tocmai acceptarea stări de inechitate nedreptate socială de care d-vs tocmai aminteaţi şi în atare SITUAŢIE CUM SE POATE AJNGE LA MULT VISATA ARMONIE SOCIALĂ , fiind în fapt o crasă contradicţie logică între RELIGIE ca sistem patriarhal şi DREPTATE SOCIALĂ ce ţine de APUSUL SISTEM MATERN.Răspunsul dvs.a fost şi noi cercetăm şi analizăm aspectul acestorPROBLEME FUNDAMENTALE A SOCIETĂŢI…numai că cinevă din aturaju dvs.va solicitat în ceva problemă urgentă bănuiesc de altă NATURĂ şi eu am rămas pe dinafară cu NEDUMERIREA MEA .SINCERA MEA RUGĂMINTE ESTE SĂ AVEŢI BUNĂVOINŢA SĂ MĂ LĂMURIŢI CUM SE POTE AJUNGE LA DREPTATE SOCIALĂ PRIN TOLERAREA NEDREPTĂŞI ŞI LA DISCIPLINĂ PRIN TOLERAREA INDISCIPLINEI ?mie îmi patinează ambreiajul scuzaţi temenul sunt şofer de *profesie* şi aş dori să devin profesionist în studierea şi rezolvarea problemelor fundamentale a societăţi cum spuneţi dvs.În speranţa că veţi binevoi să-mi faceţi de cunoscut opinia dvs.CU STIMĂ DAVID. PS.La o recentă şediinţă a organizaţiiei noastre am propus schimbarea denumiri partidului din PSD deoarece e cam uzat pt.VREMURILE NOSTRE în PDS altfel spus PARTIDUL DREPTĂŢI SOCIALE adică art.1din constituţie NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE DREPTATE art2 DREPTATEA SE INSTITUIE PRIN LEGE(OBLIGATORIE)art 3.ORICINE PROPUNE O REGULĂ NORMĂ DE COMVIEŢUIRE SOCIALĂ PT A DEVENI LEGE (OBLIGATORIE)MAI ÎNTÎI VA TREBUI APLICATĂ PE PILEA PERSONEI CE A PROPUSO,DACĂ REFUZĂ APLICAREA RESPECTIVEI NORME VA FI SOCOTITĂ O BLASFEMIE LA ADRESA DREPTĂŢI SOCIALE NU VA FI APLICATĂ ŞI PERSOANA ÎN CAUZĂ ASPRU PEDEPSITĂ.art4 SE DESFIINŢEAZĂ TERMENUL DE PROPIETATE (deoarece durata de propietate e scurtă tatorită limitări vieţi în trup a individului)şi se foloseşte termenul de FOLOSINŢĂ VEŞNICĂ A BOGĂŢIILOR NATURI CU CONDIŢIIA RESPECTĂRI DREPTĂŢI SOCIALE ŞI MORALE A VIEŢII.Din contextul ROMÂNIA NOUL CENTRU SPIRITUAL AL OMENIRI o inspiraţie din IMNUL NAŢIONAL de care nu prea ştiu vreo naţie să aibă parte. Am solicitat un răspuns din partea colegilor ce ne reprezintă adică patronatelor ca fiind din partea sindicatelor, altfel spus a membrilor de bază a PARTIDULUI FĂRĂ DE CARE DEALTFEL PARTIDUL NOSTRU ca dealtfel şi celelalte nu ar fiinţa(ce ciudăţenie sindicatele votează una veselie patronatele şi aşteaptă legislaţie de la ei care să le reprezinte intersele adică dreptul la o viaţă demnă)HA.HA.HA …ce să fie?cruntă prostie!s-au o stare de HIPNOZĂ în masă de care sunt sigur religia ştie ceva. După cum e lesne de înţăles NU am primit răspuns, vă rog deci tot pe dvs.să mi daţi un răspuns aş dori binenţăles unul LOGIC(să repecte priincipiile acestei NOBILE ŞTIINŢE) CU STIMĂ DAVID